ŽP 6-01 Ročný výkaz o komunálnom odpade obce 2022.pdf (159743)

Komunitný plán sociálnych služieb obce Studená 2023 - 2028.pdf (8070006)

Rozpočet obce Studená 2023-2025.pdf (14939)

Plán zberu TKO - 2023.pdf (1009867)

Pozor - Vykurovacie obdobie!.doc (49152)

Plagát - komín.pdf (404382)

Požiare.docx (15735)

 
 
 
 
 
 
 

Detašované pracovisko v LC.doc (76800)

 
 
 
 
 
 
 

Návrh ZÚ Studená - rok 2020.docx (57391)

TS - ESO 22.02.2021.pdf (413610)

Zápisnica - KŠ.pdf (275868)

Tlačová správa BB kraj.docx (94644)

Tlačová správa -Banskobystrický kraj.docx (118673)

Tlačová správa Banskobystrický kraj.docx (118458)

ZÚ-Studená---2019.docx (54939)

 

4. Pozvánka OZ - 29.11.2019.doc (50176)

4. Meghívó - 29.11.2019.docx (14700)

Pozvánka OZ - 30.08.2019.doc (48 kB)

 

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku - Tájékoztató a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről hivatalos érintkezésben