Pozor - Vykurovacie obdobie!.doc (49152)
Plagát - komín.pdf (404382)

Požiare.docx (15735)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detašované pracovisko v LC.doc (76800)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh ZÚ Studená - rok 2020.docx (57391)

TS - ESO 22.02.2021.pdf (413610)

Zápisnica - KŠ.pdf (275868)

Tlačová správa BB kraj.docx (94644)

Tlačová správa -Banskobystrický kraj.docx (118673)

Tlačová správa Banskobystrický kraj.docx (118458)

ZÚ-Studená---2019.docx (54939)

 

4. Pozvánka OZ - 29.11.2019.doc (50176)

4. Meghívó - 29.11.2019.docx (14700)

Pozvánka OZ - 30.08.2019.doc (48 kB)

 

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku - Tájékoztató a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről hivatalos érintkezésben